21 Tháng Hai 2020
Sản Phẩm

 OOS.JSM Pro

Hãy tìm những tính năng mới mà JSM sẽ giúp bạn quản lý một cách hiệu quả hơn.

Để có nhiều thông tin hơn bạn có thể xem ở đây.
Thông tin chi tiết.

  
 Hỗ Trợ

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Hòa

Mobile : 0982.992.219

Email: Hoa@oos.com.vn


 

  
 Phần Mềm Quản Lý Cổ Đông OOS.JSM V6.0 Pro Đóng

1. Quản lý thông tin công ty như tên công ty, địa chỉ, điên thoại, số chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp, vốn điều lệ và những thông tin liên quan khác

2. Quản lý thông tin cổ đông cho phép quản lý đầy đủ thông tin của một cổ đông như: (mã cổ đông, tên, tuổi, địa chỉ,…), quản lý cổ đông theo nhóm (cán bộ công nhân viên, nhà nước, pháp nhân nước ngoài…). Thông tin có thể Import hoặc Export từ file Excel theo mẫu chuẩn của trung tâm lưu ký.

3. Quản lý số cổ phần mà các cổ đông sở hữu (cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, cổ phần hạn chế...

4. Báo cáo những thay đổi cổ phần phần mềm giúp cho việc quản lý sự thay đổi cổ phần của các cổ đông như phát hành thêm, chuyển nhượng cổ phần, trả cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu...

5. Xem số lượng cổ phần theo loại cổ phần của cổ đông ngoài ra phần mềm cũng hỗ trợ việc xem số lượng cổ phần theo từng loại cổ phần của cổ đông.

6. Tìm kiếm cổ đông phần mềm cho phép tìm kiểm cổ đông theo nhiều tiêu chí khác nhau như: Tìm kiếm theo loại cổ đông (Cán bộ công nhân viên, Tổ chức trong nước, hội đồng quản trị, pháp nhân nước ngoài). Tìm kiếm theo mã cổ đông, Tìm kiếm theo tên cổ đông, theo CMT/ĐKKD. Quản lý cổ đông theo phòng ban, Theo kiểu cổ đông trong nước hay nước ngoài.

7. Xem giao dịch của một cổ đông chỉ với một thao tác đơn giản, phần mềm dễ dàng cho phép bạn xem toàn bộ giao dịch (phát hành thêm, chuyển nhượng, thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu….) liên quan đến cổ đông bất kỳ.

8. In sổ cổ đông phần mềm hỗ trợ đắc lực cho người quản lý trong việc in sổ cổ đông cho từng công ty. Việc thiết lập in sổ cổ đông cho từng công ty sẽ được OOS hỗ trợ miễn phí. Với công nghệ mới khách hàng có thể dễ dàng tự thiết kế mẫu sổ cho mình.

9. Tính cổ tức cho các cổ đông hàng quý, hàng năm các công ty thường phải tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông. Với JSM bạn chỉ cần nhập lợi nhuận hoặc % trả cổ tức của công ty trong quý hoặc trong năm, phần mềm sẽ tính chính xác lợi tức mà từng cổ đông được hưởng. Cách tính có thể dựa vào % chia cổ tức hoặc dựa vào thời điểm các đợt phát hành.

10. Theo dõi cổ tức của một cổ đông sau khi việc chia cổ tức hoàn tất thì JSM cũng hỗ trợ bạn việc xem và in chi tiết về số cổ tức mà cổ đông được hưởng. Theo dõi việc chi trả cổ tức chi tiết, Danh sách cổ đông đã nhận cũng như danh sách cổ đông chưa nhận.

11. Thực hiện chuyển nhượng cổ phần phần mềm cho phép dễ dàng quản lý việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông. Đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng của việc quản lý cổ đông. Việc quản lý chính xác các giao dịch chuyển nhượng sẽ trợ giúp rất nhiều cho người quản lý. Tự động tính phí giao dịch và in giấy yêu cầu chuyển nhượng cho cổ đông. JSM còn cho phép thiết lập để tự động tính Thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới của nhà nước.

12. Quản lý quyền mua cổ phần phần mềm cho phép kiểm soát quyền mua cổ phần, quản lý việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần. Đăng ký mua cổ phần..

13. Xem lịch sử chuyển nhượng cổ phần người quản lý sử dụng chức năng này khi muốn quản lý lịch sử chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông. Phần mềm cho phép dễ dàng tìm kiếm và lọc thông tin cần thiết cho người quản lý. In báo cáo lịch sử giao dịch và Xuât dữ liệu ra Excel nếu cần thiết.

14. So sánh giá trị cổ phần gốc với giá trị trên thực tế chức năng này giúp người dùng so sánh giá trị sơ hữu thực tế cổ phần của cổ đông trên thị trường so với giá gốc của cổ phần.

15. Quản lý danh sách kiểu cổ đông phần mềm giúp cho bạn quản lý thông tin dễ dàng hơn bằng cách phân chia cổ đông theo phòng ban, cổ đông ở phòng ban nào bạn đưa vào phòng ban đó, VD: Cá nhân, Cán bộ công nhân viên, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc…

16. Quản lý danh sách loại cổ phần phần mềm giúp cho bạn xem thông tin chi tiết về  từng loại Cổ Phần của cổ đông, dựa vào đây bạn có thể biết cổ đông đó nắm giữ bao nhiêu cổ phần các loại.

17. Quản lý các đợt phát hành cổ phần phần mềm giúp việc quản lý tất cả các đợt phát hành và xem thông tin chi tiết của từng đợt phát hành.

18. Quản Lý Thu Chi phần mềm hỗ trợ việc thu chi của cổ đông như: Lệ phí sổ cổ đông, thu tiền mua cổ phiếu của các cổ đông, quản lý chi trả cổ tức cho cổ đông…

19. Xét duyệt tất cả nghiệp vụ quan trọng của hệ thống để hỗ trợ cơ chế bảo mật, chương trình có nhiều mức xét duyệt khác nhau: Xét duyệt mua cổ phần, Xét duyệt chuyển nhượng cổ phần, Xét duyệt khai báo quyền, Xét duyệt đăng ký mua cổ phần, Xét duyệt tính cổ tức, Xét duyệt cầm cố cổ phần, Xét duyệt giải tỏa cổ phần, Xét duyệt chuyển nhượng quyền, Xét duyệt mua trái phiếu, cổ phiếu, chuyển nhượng trái phiếu, Xét duyệt cập nhật thông tin cổ đông, Xét duyệt xóa cổ đông.


20. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện tại. Khi phát hành một đợt cổ phần mới. Hệ thống sẽ hỗ trợ để phát hành cho các cổ đông hiện tại theo 3 hình thức: Phát hành thêm, Trả cổ tức bằng cổ phiếu, Thưởng cổ phiếu với tỷ lệ như thế nào thì tùy thuộc vào mỗi công ty.

21. Phong Tỏa, Giải tỏa cổ phần cho phép phong tỏa một phần cổ phần hoặc phong tỏa cả sổ cổ đông.

22. Phân quyền chi tiết cho nhân viên sử dụng phần mềm chương trình cho phép phân quyền người dùng theo từng tính năng đáp ứng theo nhu cầu của người quản lý, ví dụ như quyền thêm thông tin, xem và báo cáo, quản trị hệ thống.

23. Quản lý người dùng thuận tiện tính năng này cho phép người dùng có quyền cao nhất chỉnh sửa tên và mật khẩu của người dùng khác cũng như xóa người dùng bất kỳ.

24. Tính mức phí giao dịch khi các cổ đông giao dịch với nhau như chuyển cổ phần, Phần mềm sẽ tính phí giao dịch dựa trên các tiêu chuần như giá tối thiểu, giá tối đa, % phí mỗi giao dịch.

25. Quản lý ngày hết hạn của các cổ phần hạn chế chuyển nhượng chương trình quản lý ngày hết hạn của các cổ phần hạn chế chuyển nhượng, do vậy sẽ thông báo không được phép giao dịch đối với những cổ phần hết hạn chuyển nhượng.

26. Hỗ trợ quản lý cuộc họp cổ đông sẽ giúp quản lý các cuộc họp cổ đông trong công ty, quản lý việc ủy quyển, quản lý kết quả bầu cử của các cổ đông.

27. Cho phép báo cáo danh sách cổ đông theo nhiều tiêu chí. Ví dụ: Danh sách cổ đông của các phòng ban, Danh sách cổ đông của các loại Cổ phần, Danh sách cổ đông so với tỷ lệ vốn điều lệ. Bạn cũng có thể quản lý các mẫu văn bản và chỉnh sửa các mẫu báo cáo.

28. Phần mềm cho phép quản lý các cuộc họp cổ đông (nội dung họp, ngày họp…), báo cáo thống kê tỷ lệ bỏ phiếu cho mỗi cuộc họp, báo cáo danh sách các cổ đông đi họp, cổ đông đại diện cho các cổ đông khác.

29. JSM cung cấp chức năng tìm kiếm và hệ thống báo cáo cung cấp chức năng tìm kiếm và hệ thống báo cáo linh hoạt giúp người sử dụng nhanh chóng tìm kiếm và in ấn các báo cáo cần thiết một cách nhanh chóng về cổ tức, lịch sử giao dịch cổ phiếu, sổ đăng ký cổ đông, lịch sử giao dịch cổ phiếu của một cổ đông, danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông theo các loại cổ phần…

30. Tích hợp hệ thống mã vạch trong tổ chức họp cổ đông hệ thống mã vạch này giúp cho việc kiểm phiếu một cách nhanh chóng và chính xác (Đầu đọc mã vạch) ngoài ra phần mềm cũng hỗ trợ những công ty chưa có đầu đọc mã vạch bằng cách kiểm phiếu bằng tay rồi cập nhật vào phần mềm.

31. Xuất dữ liệu tiện lợi việc xuất dữ liệu ra cũng rất tiện lợi, có thể ở dưới dạng file word, excel, pdf, html. Hỗ trợ export theo định dạng Excel của trung tâm lưu ký (Thuận tiện cho việc công ty sắp lên sàn..)

32. Nhập dữ liệu ban đầu nhanh chóng chương trình dễ dàng cho phép nhập dữ liệu ở dạng excel. Cho phép Import theo định dạng động của file Excel.

33. Sao lưu, phục hồi CSDL cho phép sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu tiện lợi mỗi khi có sự cố về máy tính như lỗi Window, virus... và một số lỗi phát sinh khác.

34. Xem thông tin qua mạng cho phép cổ đông đăng ký User qua mạng để xem tình hình giao dịch và lịch sử chuyển nhượng của mình qua mạng.

35. Bổ sung các báo cáo ngoài những báo cáo đã có sẵn chúng tôi có thể bổ sung thêm một số báo cáo theo yêu cầu của mỗi công ty.

36. Những tính năng khác nếu quý công ty có nhu viết thêm tính năng chúng tôi cung đáp ứng với mức phí hai bên thỏa thuận.

37. Dễ dàng xem và in báo cáo
Tính năng xem và in báo cáo cho phép người dùng cao cấp có quyền xem và in danh sách cổ đông sáng lập, báo cáo về lịch sử giao dịch, báo cáo lợi tức của các cổ đông, báo cáo thông tin các cuộc họp...một cách linh hoạt và dễ dàng. Phiên bản này bổ xung nhiều mẫu báo cáo và văn bản, giúp công việc báo cáo được dễ dàng hơn.

38. Xem báo cáo cơ cấu vốn. Khi các doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn. Chương trình sẽ hộ trợ đê in báo cáo cơ cấu vốn mà các Sàn giao dịch yêu cầu.

39. Quản lý quyền mua cổ phần
Cho phép quản lý quyền mua và chuyển quyền mua cổ phần giữa các cổ đông

40. Quản lý tiền vay ngân hàng
Cho phép công ty quản lý tiền cho nhân viên vay để mua cổ phần của công ty.

41. Tích hợp hệ thống Mã Vạch
Phần mềm cho phép sử dụng mã vạch trong công tác tìm kiếm cổ đông, và đặc biệt cho việc Họp đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: phần mềm có khả tương thích với tất cả các hệ điều hành như: Window XP, Winme, Vista, 2000, 2003...khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Download Tài Liệu Tại Đây

    
  

  
Copyright © 2005-2012 OOS Software. All Rights Reserved.